EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 22

TỈ LỆ CHO VAY TRÊN GIÁ TRỊ: 70/100 KHÔNGPHẢI LÀ 40/100 KHOẢN VAY EB-5 KHÔNG PHẢI LÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU! 30% 30% NHÀ PHÁT TRIẾN EB-5 40% KHOẢN VAY NGÂN HÀNG cần dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu để đảm bảo công ty biết họ đang làm gì, có kinh nghiệm vững chắc và có được một vị thế tốt trong lĩnh vực này. TẠI SAO NHẬN THỨC VỀ CƠ CẤU VỐN LẠI QUAN TRONG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ EB-5 Cơ cấu vốn sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ đầu tư quan trọng. Các tỷ lệ giữa khoản vay và giá trị: tỷ lệ cho vay EB-5, tỷ lệ vốn sở hữu của nhà phát triển 20 EB5 INVESTORS M AGAZINE và tỷ lệ cho vay của các ngân hàng khác. Tỷ lệ cho vay trên giá trị là một tỷ lệ quan trọng cần xem xét bởi vì nó cho thấy liệu dự án có phụ thuộc quá nhiều vào khoản vay để phát triển không và liệu nhà phát triển đã đặt một phần vốn sở hữu cao cho dự án không. Cơ cấu vốn cũng giúp nhà đầu tư hiểu rõ về vị trí đầu tư EB-5. Sẽ là rất tốt nếu khoản đầu tư EB-5 là khoản vay đầu tiên và được thế chấp hoàn toàn bởi thỏa thuận ủy thác đầu tiên của chính dự án hoặc đất bổ sung. Nếu cơ cấu vốn bao gồm một khoản vay cao cấp, khoản đầu tư EB-5 sẽ ở vị trí thứ hai.