EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 21

Cách tốt nhất để lựa chọn một dự án EB-5 khi nhắc đến rủi ro về nhập cư và đầu tư Các bước mà những nhà đầu tư nên thực hiện để thẩm định một nhà phát triển dự án EB-5, cơ cấu vốn, tạo việc làm và chiến lược rút lui. Tác giả Quynh Lai T rong những quyết định đầu tư nhập cư EB-5, các nhà đầu tư quan tâm đến hai điều quan trọng: nhận thẻ xanh và được hoàn lại khoản đầu tư của họ. Có một số điều mà một nhà đầu tư nên chú ý khi nghiên cứu về dự án EB-5, bao gồm nhà phát triển, cơ cấu vốn, tạo việc làm và chiến lược rút lui. Kinh nghiệm và uy tín của nhà phát triển sẽ bao gồm cả rủi ro nhập cư – làm thế nào để bảo đảm thẻ xanh vô điều kiện cho nhà đầu tư và rủi ro đầu tư – làm thế nào để đảm bảo hoàn trả khoản đầu tư. Cơ cấu vốn và chiến lược rút lui của một dự án sẽ mô tả rủi ro đầu tư. Việc tạo việc làm của một dự án sẽ cho thấy rủi ro nhập cư. MỘT NHÀ ĐẦU TƯ NÊN BIẾT GÌ VỀ NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EB-5 Khi xem xét một nhà phát triển của dự án EB-5, điều quan trọng là phải kiểm tra kinh nghiệm và uy tín của nhà phát triển. Nhà phát triển phải có uy tín tốt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ không nên là một công ty chỉ được thiết lập để thực hiện một dự án EB-5. Một vài dự án EB-5 hiếm và tốt có các nhà phát triển là các công ty đại chúng. Đây là một điểm mạnh trong việc lựa chọn một dự án EB-5 vì các công ty đại chúng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Họ cũng phải nộp báo cáo hàng quý và hàng năm với SEC. Giám sát của SEC và các yêu cầu báo cáo công khai chính xác cung cấp sự thoải mái và minh bạch cho các nhà đầu tư, đồng thời cho phép truy cập thuận tiện vào hồ sơ tài chính cũng như hồ sơ kinh doanh trực tuyến. Nếu nhà phát triển dự án EB-5 không phải là một công ty đại chúng, các nhà đầu tư EB5INVESTORS.VN 19