EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 19

Đối Diện Bờ Hồ Của Thành Phố Seattle Đầu Tư Vào Southport Bạn Có Thể Nhận Được Thẻ Xanh! Khuôn Viên Văn Phòng Seattle Southport Mẫu I-924 Đã Được Phê Duyệt Được Tài Trợ Tốt Vốn Xây Dựng Được Bảo Đảm Liên Lạc I-924 I-526 Đã Phê Duyệt Công Trình Sẽ Hoàn Tất Vào 2019 Dự Án EB-5 Đang Nhận Người Đầu Tư 700000+ ft 2 Đạt Tiêu Chuẩn LEED Bạc 9 Tầng Kế Bờ Hồ 150+ Hồ Sơ Di Trú I-526 Đã Nộp 100+ Hồ Sơ Di Trú I-526 Đã Phê Duyệt 159% Công Việc Làm Cho Mẫu I-829 Điện thư : info@sfrceb5.com Điện thoại : 425-336-0126 Trang mạng : www.sfrceb5.com / www.southport.life /www.secodev.com Ðịa chỉ: 1133 Lake Washington Blvd. N., Suite 80, Renton, WA 98056 *Thông Cáo Pháp Lý: Đây không phải là dịch vụ mua hoặc bán chứng khoán. Mọi giao dịch phải tuân theo hợp đồng Private Placement Memorandum (PPM),nên EB5INVESTORS.VN 17 đọc kỹ toàn bộ hợp đồng trước khi đầu tư.