EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 17

Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ từ chối các kiến nghị hoặc đơn đăng ký dựa trên các vấn đề EB-5 phổ biến, chẳng hạn như nguồn tiền hoặc chuyển tiền. Quan trọng nhất, chính sách RFE/NOID không chấm dứt việc phát hành RFE hoặc NOID. CÔNG TÁC CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH EB-5 Việc sửa đổi chương trình EB-5 sắp diễn ra. Vào tháng 1 năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã ban hành một thông báo về làm luật như đã đề nghị (NPRM), tìm kiếm bình luận từ cộng đồng EB-5 về những thay đổi chính của chương trình EB-5. Hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5, phác thảo các thay đổi quy định được đề xuất, đã được ban hành tại Văn phòng quản lý và ngân sách năm 2018 (OMB). NPRM đề xuất những điều sau đây, trong số những điều khác nữa: • Tăng từ số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu tiêu chuẩn lên tới 1.800.000 đô la, hoặc 1.350.000 đô la cho các dự án nằm trong Khu vực việc làm có mục tiêu (TEA). • DHS sẽ có thẩm quyền độc quyền để ủy thác TEA loại bỏ các chỉ định của TEA. • Khu vực thống kê đô thị, quận, thành phố hoặc thị trấn với dân số hơn 200.000 người, điều tra dân số đơn lẻ hoặc nhóm các vùng điều tra dân số liền kề có thể được chỉ định là khu vực thất nghiệp cao nếu thống kê dự án có tỷ lệ thất nghiệp trung bình trên 150 phần trăm trung bình quốc gia. • Nhà đầu tư EB-5 có đơn yêu cầu I-526 được phê duyệt có thể chọn nộp đơn yêu cầu I-526 mới khi vẫn giữ ngày ưu tiên ban đầu của mình, tuân theo một số hạn chế nhất định. EB5INVESTORS.VN 15