EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 11

Hiểu sự khác biệt về văn hóa giữa các trung tâm khu vực Mỹ và các đại lý Việt Nam Làm thế nào các trung tâm khu vực có thể thành công ở Việt Nam bằng cách học cách điều hướng các sắc thái văn hóa trong kinh doanh và thu hút được sự tin tưởng của các đại lý di cư địa phương. Tác giả Chris Dao V ới dân số 97 triệu người, Việt Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc về số lượng người tham gia chương trình EB-5 năm 2015 và 2016 trên toàn thế giới. Theo USCIS, hồ sơ tiếng Việt đã tăng trên 127% lên tới 289 đơn I-526 trong năm 2015 và gần 40 phần trăm với 404 đơn I-526 trong năm 2016. Cùng với sự gia tăng trong các hồ sơ này là sự tăng trưởng về số lượng các đại lý di cư và trung tâm khu vực. Theo số liệu thống kê cung cấp bởi USCIS, chỉ có một số ít đại lý và 71 trung tâm khu vực trong năm 2009, nhưng hiện có 25 đại lý -- trong đó có bốn đại lý chuyên thực hiện chương trình EB-5 - và 889 trung tâm khu vực kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2018. Hầu như tất cả các nhà đầu tư biết về các trung tâm khu vực và luật sư di trú thông qua các đại lý này. Do đó, các đại lý di cư đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp EB-5, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia EB-5 phổ biến khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. NHỮNG TRUNG TÂM KHU VỰC TÌM ĐẠI LÝ TẠI VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO? Bên cạnh thị trường chính Trung Quốc, nhiều trung tâm khu vực được thành lập đã quan tâm và thậm chí đầu tư vào thị trường Việt Nam tiềm năng trong giai đoạn 2009 - 2010. Một số trung tâm khu vực trước tiên xác định EB5INVESTORS.VN 9