EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 10

EB-5 EXPERT SINCE 2008 CÔNG TY CHUYÊN EB-5 HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM DỰ ÁN AN TOÀN 400 HỒ SƠ THẺ XANH 10 NĂM HOÀN VỐN AN CƯ GOLDEN VISA BỒ ĐÀO NHA, BUNGARY TỰ DO ĐI LẠI, HỌC TẬP, LÀM VIỆC TẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU GỒM 27 QUỐC GIA GRENADA AUSTRALIA CÔNG TY ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG QUỐC HỘI MỸ VÀ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP www.usis.us www.fgvvisa.vn 8 info@usis.us EB5 INVESTORS M AGAZINE TP. Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Atlanta, Georgia Westminster, California (+84) 909 337 657 (+84)909 144 568 (+1)770 709 4334 (+84)909 337 647 (+84)909 339 786 (+1)714 650 5575