East Ayrshire Leisure - The Guide May-Aug 2016 Jan Feb March April 2017 - Page 20

ARTS | D ICK I N STIT U T E M U S E U M S | BAI R D I N STIT U T E My Place – Schools Photographic Exhibition FRI 21 APR - SAT 10 JUN LAUNCH EVENT: THU 20 APRIL · 5.30PM YOUNG PEOPLE’S GALLERY East Ayrshire Leisure is delighted to host this exhibition of work by pupils of five primary schools , who made use of Kilmarnock Town Trail to explore the town centre and surroundings. Regeneration is not just about renovating historic buildings; it is also about connecting people with place. With this in mind, it was decided to create an exhibition which provides a visual display of how our young people view our changing town. PRÒGRAM EALAIN LÈIRSINNEACH GÀIDHLIG AN-ASGAIDH Tha Institiùd Dick air leth toilichte a bhith a’ cur air bhonn a’ chiad phrògram a-riamh de bhùithtean-obrach ealain lèirsinneach is thachartasan ann an Gàidhlig. A’ tòiseachadh san Fhaoilleach agus a’ ruith uair sa mhìos gu an Dùbhlachd, bidh na seiseanan a’ dèiligeadh le cuspairean an taobh a-staigh prògram nan taisbeanaidhean caochlaideach. Bidh na bùithtean-obrach a’ coimhead ri measgachadh de chruthan ealain, a’ sgrùdadh mhodhan-obrach agus raon de mheadhanan, a’ gabhail a-steach tarraing, peantadh agus clò-bhualadh dhealbhan. Chan eil eòlas ro-làimh riatanach, freagarrach do luchd-tòiseachaidh is eadarmheadhanaich. Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh brath gu gailearaidh DI air 01563 554343 no post-d gu: john.mckissock@east-ayrshire.gov.uk Maoinichte le Bòrd Na Gàidhlig agus Roinn Chur-seachadan Siorrachd Inbhir Àir an Ear. John Taylor – 55 years First opened in 1891, the Baird Institute is now Cumnock’s 4-star museum and art gallery featuring temporary and permanent museum and art displays. The Keir Hardie Room presents the life and career of the founder of the Labour Party, who spent his adult life in Cumnock. We have an interactive audio-visual screen and a large collection of his personal belongings and souvenirs of his travels. The Cumnock Room is dedicated to several aspects of the town’s history, including the religious struggles of the 17th century. Cumnock was at the heart of the Ayrshire coal industry and we have a display of mining tools and other equipment. Also on display is a selection of Cumnock Pottery. The Research Room gives you the chance to look through the collections online via Future Museum. FR E E E NTRY Image: ‘Johnny’s Flowers’ by Josh Crawford Sphinx, John Taylor ÙR ann an 2017! BAIRD INSTITUTE 3 LUGAR ST, CUMNOCK KA18 1AD T: 01290 427084 THU: 12.30-4.40PM 5PM-8PM FRI: 10AM-4PM SAT: 10AM-4PM CLOSED 2 & 3 JAN, 14 & 15 APRIL The Baird Institute is a fully accessible venue. 20 eastayrshireleisure.com FRI 27 JAN - SAT 22 APRIL 2017 BAIRD INSTITUTE This exhibition features a broad selection of works by Glasgow based artist John Taylor, showcasing a 55 year retrospective. John Taylor was born in Darvel and educated at Kilmarnock Academy before attending the Glasgow School of Art. Throughout his career, he has played a significant role at the cutting edge of Glasgow’s development as a centre for contemporary art. Taylor won the Robert Colquhoun Memori )ѥѥݥѠѡѥQՍ(ȰɅЁ݅ѕɍȰݡ́ɕ)ѡ́ᡥѥͥɅݽɭ̸)UɉɅ͍ѥ́ɔ)͕ͥɅЁɥ̰́ݽɬ)ѕѥمѕɕѥѼͽ)ѥՕ́Ս́́ɽѤ݅)хȁȁЁͽѥ())Q屽ȁᡥѥ=)䀘ٕ)MPԁ ܀A4A4 ܁I)ɔѡݽɬȁɕЁᡥѥ)Ёѡ́䁙ȁ̸5Ёѡѥ)ЁɔЁ́ݽɬȁ)ͽ䁙ɥ䁍ɕѥٔѥ٥ѥ́Ȁ̬)啅́ɥɅЁЁɥѵ)ݕ()х͡ɕɔ((((0