e-Hírharang - Page 4

13 tény és érdekesség

október 6-val kapcsolatban

Tudtad-e, hogy?

1. Az aradi vértanúkat a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján végezték ki.

2. A 13 tábornokból valójában csak 12-en voltak tábornok, Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokok közé, mert a szabadságharc utolsó napjaiban önálló seregtestet irányított.

3. Közülük 9-et ítéltek kötél általi halálra (Poeltenberg Ernőt, Török Ignácot, Lahner Györgyöt, Knezić Károlyt, Nagysándor Józsefet, Leiningen-Westerburg Károlyt, Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Vécsey Károlyt), 4-et kegyelemből lőpor és golyó általi halálra. Kiss Ernő altábornagy azért részesült e „kegyelemben”, mert a szabadságharc alatt ténylegesen soha nem harcolt a császári haderő ellen. Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, Schweidel József pedig csak a Schwechati csatában harcolt a császári haderő ellen, a továbbiakban adminisztratív beosztásokban szolgált, illetve Pest városparancsnokaként alkalma volt jó kapcsolatot kiépíteni a hadifogoly osztrák tisztekkel.

4. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten Batthyány Lajos miniszterelnököt és Fekete Imre gerillaszázadost.

5. Batthyány Lajos a kivégzése előtti este a cellájában a felesége által becsempészett papírvágó késsel öngyilkosságot kísérelt meg, de az őrök észrevették és megmentették az életét csak azért, hogy másnap agyonlőhessék.

6. Poeltenberg Ernő magyarul csak káromkodni tudott

7. Lahner Györgyöt a születésnapján végezték ki.

8. A törött lábú Damjanichot (az aradi vár korábbi parancsnokát) a vár szemétszállító kordéján vitték a vesztőhelyre.

9. Vécsey Károlyt azért akasztották fel utolsóként, mert a saját apja kérte fia példás büntetését.

10. Az aradi várban aznap keletkezett a vértanúk nevének kezdőbetűit összefoglaló onomasztikon: "PANNÓNIA! VERGISS DEINE TODTEN NICHT, ALS KLAGER LEBEN SIE!" (Magyarország! Ne feledd Halottaidat, mint Vádlók élnek Ők!)

11. A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait.

12. 1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, és 1850 február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

13. Az aradi vértanúkra való emlékezés

1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett.

Berta-Somogyi Tamás

történelem szaktanár

4

Aradi vértanuk fotójának forrása:http://www.infocelldomolk.hu/programok/olvas/aradi-vertanuk-emleknapja-celldomolkon-11-50

e-Hírharang

Ünnepeink