Dvojičkovo 2/2015 - Page 7

stretnutie dvojčiat ZAUJÍMAVOSTI ZO STRETNUTIA • najstaršie dvojčatá mali 59 rokov • najmladšie boli trojmesačné trojčatá a dvojčatá z Bratislavy • prišla aj rodinka s dvoma pármi dvojčiat zo Solčian (10-ročné dievčatá a 4-roční chlapci) • prišli aj dvojičky s najdlhšími bradami • rodina z Pruského – starší súrodenec (chlapec) a dvojičky (chlapci) majú spoločný dátum narodenia s odstupom dva roky • prišli aj šesťročné štvorčatá z Trenčianskych Teplíc – Peter, Ondrej, Hanka a Janka, ktoré prišli aj so staršou sestrou rozhovor Hlavnej organizátorky Janky Gregorovičovej z agentúry Open Public Profile, s. r. o., sme položili pár otázok o organizácii tohto megastretnutia: Kedy ste začali s prípravami na 4. ročník celoslovenského stretnutia? Už máme odskúšané, že príprava takejto veľkej akcie trvá nášmu minitímu 7 mesiacov, teda najmä výber areálu sa začal už v decembri minulého roku. Prečo ste sa rozhodli pre zmenu lokality? Minulý rok nás v areáli Valčianskej doliny upozornili, že plánujú práve v čase našej akcie začať s rekonštrukčnými prácami. Aj to bol dôvod, pre ktorý sme sa chceli vyhnúť mať akciu plnú detí pri stavenisku. Druhý dôvod bol ten, že sa náš trojčlenný tím zúžil na dvoch, aj to sme boli každá z iného mesta. Preto som si povedala, že s ohľadom na tento stav, svoju rodinu a aby som to mala bližšie, vzhľadom na zmenu miesta a častejších obhliadok, bude stretnutie v Bratislave, v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda. 2/2015 Ako prebiehali prípravy a registrácia účastníkov? Príprava prebiehala počas celých 7 mesiacov bez problémov a podľa časového plánu. Zo strany nášho hlavného partnera Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa mi veľmi dobre spolupracovalo s pánom Tomášom Hanulíkom z odd. pre kultúru a šport, s ktorým sme priebežne riešili všetky technické veci v rámci areálu. A takisto veľká vďaka patrí aj Andrei Hoštákovej, ktorá pripravovala registráciu a podporné články súvisiace s akciou. S prípravnými prácami preto nebol žiaden problém. Najväčší problém však nastal týždeň pred akciou, keď si môj synček (jedno z dvojčiat) v Tatrách zlomil ruku a museli ho v Poprade operovať. Operácia sa však hneď nepodarila, bol prevezený do Bratislavy, kde ho ešte dva dni pred podujatím museli operovať znova. Toto bol pre mňa zásadný moment, kedy som sa dostala do časového a osobného stresu, navyše týždenná nevyspatosť prispela k celkovému vyčerpaniu. Toto všetko u mňa utlmilo celkový dojem aj po skončení akcie. Napriek tomuto všetkému som sa snažila akciu dokončiť, preto ma len mrzí, že neprišli všetky rodiny, ktoré sa síce prihlásili, no akcie sa nakoniec nezúčastnili. 7