Dvojičkovo 2/2015 - Page 51

pomoc deťom Tak toto všetko – a ešte oveľa viac – sa dá robiť a dosiahnuť pomocou canisterapie, ak sa to robí fundovane, pravidelne a dlhodobo. Je úplne jedno, akého plemena je pes, môže byť aj kríženec, je úplne jedno, či má dieťa nejaký hendikep, alebo je zdravé, pes môže byť kamarátom, partnerom, ale aj výborným pomocníkom pri alternatívnej liečbe, samozrejme, ak sa s ním pracuje správne. Pes a psovod musia byť absolútne zohratí, pes nesmie byť pracovne preťažený – nemal by robiť terapiu častejšie ako dvakrát týždenne maximálne po dve hodiny, polohovanie by nemalo trvať dlhšie ako 15 – 20 minút. Psovod musí akceptovať psa, ak si chce urobiť v práci prestávku. A čo je asi najdôležitejšie, pes sa musí na stretnutia s klientmi tešiť, musí vedieť, čo sa od neho očakáva. A Kimi to vie, často je empatickejšia ako ľudia a niekedy urobí rozhodnutie, čo je pre klienta najlepšie, rýchlejšie ako ja. Verím, že som týmito niekoľkými konkrétnymi obrázkami z našej terapeutickej práce presvedčila aspoň niekoľkých skeptikov, že canisterapia má zmysel, a že som prebudila záujem aspoň u niekoľkých ľudí, ktorí ešte o canisterapii nepočuli. Ak máte záujem dozvedieť sa o nás viac, uvádzam o nás niečo v skratke: Náš canisterapeutický tím KI.NA.ZA tvoria: Mgr. Yvetta Virágová – stredoškolská profesorka na dôchodku, Mgr. Janka Kiacová – špeciálna pedagogička, naše tri sučky, ktoré sa volajú Kimi, Naty, Zaša. Môžete sa o nás dozvedieť na webe, Facebooku. Názov pochádza z lat. canis = pes. Je jednou z foriem animoterapie. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú o canisterapii a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je pri canisterapii druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. (Zdroj: Wikipedia) kontakt: Ak sa chcete dozvedieť viac: http://ki-na-za.webnode.sk FB: KI.NA.ZA. kinaza.canisterapia@gmail. com 2/2015 51