Dvojičkovo 2/2015 - Page 44

máme dvojčatá sieťky na oknách, nenechávajte okná otvorené, cez sieťku môže dieťa ľahko vonku vypadnúť. Ak je v ktorejkoľvek miestnosti otvorené okno, deti tam nikdy nenechávajte bez dozoru, hoci by bola otvorená len vetračka, platí to aj keď je otvorené a na okne je sieťka proti hmyzu. Záclony a závesy na oknách by mali byť krátke, tak aby sa na ne deti nemohli zavesiť, alebo sa do nich zamotať. To isté platí pre retiazky od žalúzií, tie môžete prípadne umiestniť čo najvyššie, aby deti na ne nedosiahli. Sklenené vitríny, dvere, okná presklené Lieky, chemikálie a čistiace prostriedky Lieky a chemikálie skladujte mimo dosahu detí, najlepšie na uzamykateľných miestach, aby sa k nim deti v žiadnom prípade nemohli dostať. Chemikálie nikdy nenalievajte do fliaš od pitnej vody, alebo džúsov, vždy by mali byť v originálnych fľašiach. Mnohé takéto prostriedky už majú aj uzáver s detskou poistkou, preto kupujte radšej takéto. V domácnosti používajte len chemikálie pre ňu určené, v žiadnom prípade priemyselné chemikálie. Tieto majú iné zloženie, a preto sú často nebezpečné. Hoci zabrániť rozbitiu akéhokoľvek skla nedokážete, existujú špeciálne fólie (bezpečnostné ochranné fólie) proti rozbitiu, ktorými ich môžete zabezpečiť. Tieto fólie spoľahlivo ochránia pred zraneniami spôsobenými rozbitím skla. Zápalky a zapaľovače, elektrické zásuvky, káble Zápalky a zapaľovače by sme mali mať ukryté na mieste, ktoré dieťa nepozná, prípadne sa na takéto miesto nevie dostať. Deťom nemajú byť dostupné. Elektrické zásuvky zabezpečte v byte ochrannými krytmi. Plastové vrecká Elektrické káble starostlivo uložte popri stene ale- Plastové vrecká by mali byť vždy uzamknuté. Deti bo za nábytkom, aby sa o ne vaše deti nepotkli. by si ich mohli natiahnuť na hlavu, čo je veľmi nebezpečné. Ostré predmety Príbory, nože, ihlice na štrikovanie, nožnice – to Návštevy všetko sú veci, ktoré je najlepšie odstrániť z dosa- Skontrolujte si zabezpečenie aj iných domácností, hu. v ktorých sa vaše deti občas zdržiavajú, napríklad u starých rodičov. Ak ste na návšteve, kde nemajú Balkón deti, dávajte na deti väčší pozor. Nikdy nenechávajte deti na balkóne bez dozoru. Mriežka balkóna by nemala mať priečne dosky, Podlahy keďže ratolesti sa po nich môžu vyškriabať hore. Podlahy môžu byť pre deti tiež dosť nebezpečné, Takisto by nemali byť v dosahu stoličky alebo ná- zvlášť ak sa na nich pošmyknú. Preto deťom obúbytok, po ktorom by deti mohli vyliezť hore. Ak vajte protišmykové ponožky alebo papuče s proste na balkóne, zabezpečte zatváranie, aby sa ne- tišmykovou podrážkou. Aj koberce alebo hracie mohlo stať, že sa tam zabuchnete. Balkón radšej podložky upevnite protišmykovými podložkami zamykajte a kľúče schovávajte. alebo páskami. 44 www.dvojickovo.sk