Dvojičkovo 2/2015 - Page 42

Autor: Andrea Hoštáková, Foto: all-free-download.com, archív dvojičkovo.sk (zb, vš) ˇ DomácnosT (NE)bezpečná pre dvojčatá Určite každý vie o tom, že najviac úrazov detí sa stane v domácnosti. Vo väčšine prípadov to však nemusí byť spôsobené ľahostajnosťou či nepozornosťou rodičov, množstvo úrazov nedokážeme predvídať, no adekvátnym zabezpečením domácnosti môžeme úrazy aspoň minimalizovať. Pri dvojčatách je to o to horšie, že musíme dávať pozor naraz na dve deti, ktoré, ak nie sú pod naším dohľadom, vždy niečo vyparatia. Toto obdobie prichádza vtedy, a musíme mimoriadne zvýšiť pozornosť, keď sa deti prehupnú z fázy ležania do fázy otáčania sa, plazenia sa, štvornožkovania, či keď sa začnú stavať a začnú konečne chodiť. Sú to obdobia, ktoré bývajú pre rodičov dvojčiat veľmi náročné, musíme sa však na ne dostatočne včas pripraviť.