Dvojičkovo 2/2015 - Page 4

stretnutie dvojčiat Na Kuchajde sa stretli Spracoval: Andrea Hoštáková, Foto: Miroslava Spodniaková, Jana Plevová, dvojičkovo.sk, účastníci stretnutia dvojčatá a viacerčatá zo všetkých kútov slovenska Mať dvojčatá už nie je taká rarita ako kedysi, no aj v súčasnosti sa za dvojkočíkom či rovnako oblečenými deťmi cupitajúcimi vedľa mamičky, otočí nejeden zvedavec. A čo také trojčatá? Alebo štvorčatá, ktoré sa štatisticky na Slovensku rodia približne každý tretí rok? Vďaka jednej skvelej akcii sa problematika dvojčiat a viacerčiat stále viac dostáva aj do pozornosti obyvateľov Slovenska. Zrejme za to môže aj tento rok organizovaný už štvrtý ročník Celoslovenského stretnutia dvojčiat a viacerčiat, ktoré si za štyri roky vybudovalo svoju tradíciu. Rodiny s dvojčatami a viacerčatami sa už od roku 2012 každoročne stretávajú na tejto milej rodinnej udalosti, aby sa spoznali, vymenili si svoje skúsenosti, zároveň prežili nezabudnuteľný deň v kruhu podobných rodín a presvedčili sa tak na vlastné oči, že „v tom“ nie sú samy. 4 www.dvojickovo.sk