Dvojičkovo 2/2015 - Page 35

vzťahy Ten čas prišiel... Ste len vy a vaše budúce „MY“ – no nikto okrem vás dvoch vám nedokáže vytvoriť zázemie rodiny, nikto vás nenaučí spoločne žiť, chápať sa, milovať sa, spolu sa smiať i plakať – ak to neurobíte vy sami. Dobre vnímajte tie slová. Nikto – iba vy! V prvej knihe som to vyjadril výrokom hneď v úvode: len pre vlastný egoizmus, lenivosť, alebo pre dobrodružný pokus zažívať znovu zamilovanie a hľadať ideálneho partnera. Vy môžete krok za krokom kráčať po doteraz neznámej ceste a byť hrdí na všetko, čo sa vám podarí a privedie vás k pochopeniu lásky. Krok za krokom... „Ukáž človeku cestu, ale nenúť ho Od čoho všetko závisí? – od vášho jednoduchépo nej kráčať.“ ho, ale rozhodného: Chcem – Nechcem! Je to vaše právo slobodnej voľby, slobody, od ktorej závisí vaša A to aj robím... Ukazujem vám cestu, ale od prvého spokojnosť, a teraz už aj život vašich detí. Budete kroku až po posledný – všetko bude závisieť len od ochotní naučiť sa vnímať spoločný život s partnerom vášho „chcem/nechcem“. Zo života viem, že kráčať a s deťmi ako dar? Naučíte sa robiť si ho navzájom začnú len tí, v ktorých je ešte stále kúsok lásky. As- pekným? Naozaj to nie je ťažké... A keď chcú dvaja poň kúsok... – tak je to skôr úsmevná hra plná lásky a definitívPodľa (48 %) rozvodovosti viete, že v každom dru- neho pochopenia zmyslu života. hom manželstve urobia oveľa jednoduchšie kroky – ale späť. Je to číry nezmysel a obraz chudoby du- „Kráčať vedľa seba ešte neznamená kráčať spolu.“ cha každého, kto pripustí (zbytočný) rozpad rodiny TIP: Ak sa chcete dozvedieť viac o vzťahoch, odporúčame knihu Partnerské vzťahy od autora tohto článku Miroslava Farkaša. 2/2015 35