Dvojičkovo 2/2015 - Page 34

vzťahy 1. Ak manžel bude súhlasiť s rozhovormi, znamená ve ten, ktorý má snahu niečo na spolužití a vzá- jomnej spolupráci zmeniť k lepšiemu. Nelogické, ale skutočné... V drvivej väčšine sú to manželky, pretože ťarcha starostlivosti o chod domácnosti sa najneskôr(!) po príchode detí do rodiny prenesie na matky. Skutočnosť, že neboli pripravené na záťaž v takom rozsahu, sa znásobuje vo chvíli, keď manžel odmieta prevziať časť nových povinností aj na seba. Ani on totiž nebol pripravený na nový spôsob života v rodine s deťmi a len veľmi 2. Ak nebude súhlasiť s pravidelným sedením na ťažko sa zžíva s novými podmienkami spolužitia. prvú výzvu, ani na druhú vážnu výzvu..., a odmiet- Jeho manželka bola pre neho kedysi nežným, lásne riešiť všetko, čo sa týka vášho vzťahu aj tretíkrát, kavým a sladkým miláčikom, s ktorým sa rád miloval tak ho upozornite, že teraz už je to presne to isté, – kým dnes ju začína vnímať ako rozkazovačnú „ženako keby dal žiadosť o rozvod. V neporozumení lás- skú“, ktorá je večne s niečím nespokojná. Právom, ka nemá miesto, spolupráca je absolútne nemožná alebo neprávom? – už som o tom písal... a ochromí to aj intímny život. O zlom výchovnom vplyve a zlom citovom zázemí pre deti, ktoré by žili Očakávate prirodzené, samozrejmé a logické pov rozháranom vzťahu, nemôže pochybovať nikto. chopenie od manžela? Prosím vás, on nebol vedený k prerodu chlapca na muža a otca. Bude odmietať aj Ak muž nejaví záujem o rodinu, tak to znamená, vlastnú vrodenú mužskú logiku, pretože prijať nové že patrí do skupiny ľudí, o ktorých som písal ako povinnosti by znamenalo vzdať sa osobnej sloboo absolútne nevhodných na vzťah – teda medzi dy i pohody. Ja viem presne, na čo teraz myslíte..., ľudí s hrubým nezáujmom o rodinu a partnera. niektoré dokonca aj s hnevom. Viem, že aj vy ste sa vzdali obrovske