Dvojičkovo 2/2015 - Page 33

vzťahy Dohoda zaručuje obojstranné rešpektovanie požiadaviek rodiny (priorita), pričom sa v maximálnej miere zachováva sloboda jedinca vo vzťahu. Sloboda jedinca vo vzťahu – neznamená žiadnu sexuálnu slobodu(!), ale slobodu osobného života a rozhodovania jedinca o jeho vlastnom čase, ktorá je úplne v súlade s potrebami vzťahu a rodiny. Kedysi by tento pojem zavrhla celá puritánska spoločnosť – dnes sa má stať (a stane sa!) nevyhnutnou súčasťou každého vzťahu. Je to veľmi rozsiahla tematika, ktorá si vyžaduje samostatnú časť. A jedna zrejme ani nebude stačiť... Sedenia majú smerovať k videniu seba samého, vášho konania a správania očami partnera, a máte sa pri nich pokojne rozprávať o vzájomných návrhoch na dohodu. Obaja si uvedomte: 1. Dohoda nemôže byť sebecká a nemôže byť na úkor rodiny a vzťahu! 2. Dohoda nie je ústupkový kompromis! Spoločné sedenia a úprimné rozhovory sú zároveň aj cestou k oveľa lepšiemu vzájomnému spoznaniu, ako kedykoľvek predtým. Zároveň je to najrozumnejší spôsob, ako môžete postupne (krok za krokom) odstrániť všetko, čo vás na vzťahu trápi, unavuje a čo vás okráda o úctu k partnerovi. Pri sedení 2/2015 sa má riešiť jeden(!) návrh, nemali by ste od neho odbočovať k iným problémom, rozhovor má byť pokojný a vecný, trvanie sedenia môže byť maximálne jednu hodinu. Trvajte na pokojnom rozhovore. Už dopredu urobte obaja prvú neutrálnu dohodu: Dohodnite sa, že ak sa jeden z vás rozčúli, tak ukončíte sedenie, lebo sedenia samotné vás majú učiť novému spôsobu vzájomnej komunikácie – a to komunikácie s úctou k druhému. Pokoj, pokoj a rozvaha – učte sa zvyknúť si na ne. Na premyslenie (navrhnutej dohody) ponechajte manželovi čas – ani on vás nemôže nútiť rozhodnúť sa hneď, ak niečo navrhne on. Aj na veľmi vážne rozhodnutie však stačia tri dni. V celom priebehu trvania vzťahu je potrebné, aby ste si pri akomkoľvek strete záujmov oboch vašich vlastných JA, položili najprv otázku: „Čo je najlepšie, najvýhodnejšie a najrozumnejšie pre našu rodinu a čo pre naše spoločné MY?“ Toto rešpektujte a majte na pamäti pri každom sedení a pri každom uzatváraní dohôd! Je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Uvedomenie Či už ženská, alebo mužská myseľ... – v prípade súhlasu/odmietania sedení vládne jednotná logika, ktorá vyhodnocuje: 33