Dvojičkovo 2/2015 - Page 19

trojčatá Aká má byť opatrovateľka fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na základe rozhodnutia súdu zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej osoby starostlivosť o dieťa/deti. Medzi takéto dôvody patrí aj narodenie najmenej troch detí súčasne. Opatrovateľko ԰