Dvojičkovo 2/2015 - Page 15

zaujímavosti ných alebo jedinečných expozícií životného prostredia. Najzaujímavejšia prvotná štúdia hodnotila epigenetický profil v niekoľkých oblastiach genómu, na 3-ročných a 50-ročných jednovaječných dvojčatách a hlásila vysoko podobné epigenetické profily párov, ktorých epigenetická variabilita sa vekom zvýšila cez viacero tkanív, najmä u dvojčiat s väčšími rozdielmi v životnom štýle. niu registra. Začiatkom 80-tych rokov Júlia Métnekiová a Andrew Czeizel zahájili druhý, pre dospelých dobrovoľný, register dvojčiat, ktorý si nových členov získaval vďala inzercii v novinách a prostredníctvom iných médií. Tieto dva oddelené registre majúce povolenie pre medzinárodné výskumné projekty, ktoré hodno- Preto čím boli dvojčatá staršie a čím väčšie rozdiely boli v ich životnom štýle, tým väčšie rozdiely boli pozorované medzi ich DNA. Nedávna štúdia dvojčiat uviedla, že jednovaječné dvojčatá, ktoré pracujú na rôznych smenách (napríklad jedno z dvojčiat má dennú a dvojča brat/sestra pracuje na nočnej smene), majú rôzne expresie génov, a preto sú náchylnejšie na vývoj rôznych ochorení. 3. Pokiaľ ide o psychológiu, najnáročnejšie, čo sa týka štúdií dvojčiat, je vyšetrenie jednovaječných dvojčiat vychovávaných oddelene, ktoré je vhodné pre štúdium genetických účinkov v rôznych prostrediach. Nancy Segalová je v tejto oblasti najznámejším odborníkom. Stručná história štúdií dvojčiat v Maďarsku Štúdie dvojčiat v Maďarsku sa začali vykonávať od sedemdesiatych rokov minulého storočia na základe troch rôznych databáz, všetky vďaka Andrewovi Czeizelovi a Júlii Métnekiovej. Budapeštiansky register dvojčiat bol spustený v roku 1970 na katedre genetiky a teratológie, Národného inštitútu hygieny. Oznamy o všetkých viacpočetných pôrodoch (vrátane mŕtvo narodených detí) uskutočnili lekári pôrodníc v hlavnom meste. Najskôr sa všetko točilo okolo poistenia zdravého vývoja dvojčiat v perinatálnom a postnatálnom období, čo bolo aj cieľom. Zdravie dvojčiat hodnotili pediatri po 6 mesiacoch a keď dovŕšili 1, 3, 6 a 10 rokov. Bohužiaľ, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bol tento program v roku 1980 zrušený a v 90-tych rokoch inštitucionálne a administratívne zmeny viedli k úplnému preruše- 2/2015 tia v detskom veku matematický talent, inteligenciu, kreativitu a hudobný talent, boli rozšírené o neuropsychologické hodnotenie. Tretia databáza, Maďarský register vrodených vývojových chýb, bol založený v roku 1970 a zahŕňal osobné a zdravotné údaje o viacpočetných pôrodoch. Tento populačný register ponúkol tiež jedinečnú príležitosť študovať vzťah dvojčiat a vrodených chýb v národných a medzinárodných štúdiách. Keď sme opätovne spustili štúdie dvojčiat v Maďarsku v polovici roka 2000, mali sme naozaj neskutočné šťastie, že sme mohli stavať na silných základoch týchto registrov založených Júliou Métnekiovou a Andrewom Czeizelom. Zatiaľ čo sa register vytratil krátko po skončení komunizmu, dobrovoľné registre sa ľahko podarilo oživiť a naplniť vďaka náboru na stretnutiach dvojčiat a vďaka mediálnemu odhaleniu nášho vedeckého výskumu. Náš dobrovoľný register neustále narastá. V roku 2013 náš Maďarský register dvojčiat tvorilo 310 párov dvojčiat (alebo viacerčiat – z toho 65 % identických dvojčiat, 6 trojčiat, 1 štvorčatá, 70 % žien). V roku 2014 bolo súčasťou registra už 800 párov dvojčiat. Ako je bežné u drobrovoľných registrov, máme tiež vyšší podiel identických dvojčiat a dvojčiat žien. V súčasnej databáze máme úda- 15