Dvojičkovo 2/2015 - Page 14

zaujímavosti fenotypu uvažovaných parametrov na aditívne genetické vplyvy či dedičnosť. aditívny genetický vplyv (A) na fenotyp (účinky spôsobené génmi na viacerých loci alebo viacerých alelách na jednom lokuse). Podobnosť korelácií navrhuje štúdia spoločných familiárnych faktorov životného prostredia (C) zdieľaných dvojčatami (napríklad dôverne známa socializácia, dieta, vystavenie sa vysokým vplyvom znečistenia ovzdušia, spoločný vývoj v maternici a pod.). A napokon, jedinečné faktory životného prostredia (E), alebo nezdieľané faktory životného prostredia, ktoré ovplyvňujú jedno dvojča, ale nie druhé, sa odhadu