Dvojičkovo 2/2015 - Page 12

Autori: Ádám Domonkos Tárnoki, MD, PhD, Dávid László Tárnoki, MD, PhD (Katedra rádiológie a onkoterapie, Semmelweiská univerzita, Budapešť, 1082, Maďarsko), Foto: archív autorov Výskumy a štúdie dvojčiat v Maďarsku Byť dvojčaťom je výnimočný dar života. Bez ohľadu na to, či sú dvojčatá jednovaječné alebo dvojvaječné (z ktorých jedno je buď rovnakého, alebo opačného pohlavia), sú zázrakom prírody: naraz počaté, spoločne sa vyvíjajúce v maternici, ktoré takmer naraz uzreli svetlo sveta, mnohé z nich prežili detstvo spoločne, čím sa medzi nimi vytvoril mimoriadny vzťah. Právom sa teda môže povedať, že vzťah dvojčiat, výskum, poznatky o dvojčatách sú atraktívna oblasť, ktorá mnohých ľudí núti zao