Draje Dergi Draje Dergi || İsyankâr Draje - Page 27

! A N I K Ş A Ç A Yas Sevmakladıla çokt eyi ya r selvi b Oys andır b sakladı oylum , Ne ua sevm öyle b lar, u e m k . Fak utl ne Bun at en çou şey... güzel şe ydir, u ke k şa ndim irler Me den sever, bilir Elimydanday im. d ı m e Başk def t Bir a bir erim İşte de sen vşeyim yove kalem heps arsı im i bu n k . Şim Sis b di şu ço Da ulutu ğalıp Makns ediyonun etr duran Ben ineler rum afında İnad kalıyor “git” d İnsa ına şar um. iyor, Ama nlar ve kı söyl bilm ağaçl üyoru edik ardan m. lerin i bili da çokl yoru ar m, zu... u m u lduğ o n ma aşkı ir or k b u l k . Bizim çocuen söyle ldum. r i b i dir s ni bu imk Benğil de neçtım, sem, için, m i De zümü a uyudu ım, n e Gö lgende ç oynad dım. urdun b. a Gö lamba tırman k bile k anınd düm. Sak llarına salınca ldum y e büyü Da llarına ardeş o yende v Ko zgara k um sa . . Rü cuk old birlikte klen e ç i o k ç Ç yüdü , zünürinlere! ü Bü y de ma di aslerini en y a H kök i Sal ar geldım, Bah azmal şlım, im. ğ y ı e l k c a , e A az b lüm . ver . a Kir leç yüz mi sanşey diye verdim in için Gü medim mutlu ına, söz aşı, sen De mek u n hatır yük sav Sev cukları , en bü Ço t olsun An