Dossier pedagògic Vine a cantar The Beatles! (2016-17) - Page 5

The Beatles El grup musical The Beatles es va formar a Anglaterra, a Liverpool, l’any 1960 i es va disoldre l’any 1970. En aquests deu anys van aconseguir col·locar més de vint cançons al capdamunt de les llistes d’èxits europees i nordamericanes (un rècord que encara ara no ha superat ningú) i la seva influència es va estendre al llarg del temps fins a dia d’avui. Els seus quatre membres van ser: — Paul McCartney: cantant i baixista. Va néixer el 1942 i, després de l’època dels Beatles, ha seguit cantant i component cançons, bandes sonores i liderant diferents projectes musicals. Tocava un baix alemany de la marca Höfner molt característic i reconeixible perquè, a més, el tocava amb el màstil cap a la dreta, al revés del que és habitual. Juntament amb Lennon és el principal compositor del grup. — John Lennon: cantant i guitarra. Nascut el 1940 i mort el 1980 (va morir assassinat a trets per un fan desequilibrat). Juntament amb McCartney és el principal compositor del grup. Després de l’època dels Beatles va gravar una desena de discos en solitari, inclosa la cançó Imagine. — George Harrison: guitarra solista. Nascut el 1943 (era el més jove: tenia 16 anys quan va començar a tocar amb Lennon i 46'FW'BV#6W6N( V<:6W"FW7,:2FP( :6FV2&VFW2f6VwV"F6Bw&fBF672"F&R :B( B&v7F'#&FW&67WBVCW2f6'&"2&VFW2VG&RVw'Ww&&fV6WR&W"F626WFV'&RFRc"FW7,:2FR( :6FV2&VFW26VwVBF6Bw&fBF,:fWBN( 7F"VVFVr2ff&"Vw'WFR;66"62FR( 7FGWBVw'W>( VfFRV''VSr2FW7,:2f6:W"V46'FWvV&vP'&6VRW2f6'&"w'W6wVF'&7FW2F,:>( ffVv"7GV'B7WF6ƖffP6&7FFW7,:2FRFfW'626f2VVw'WffG"V&FW&WFR&W7Bf0FRSf6f"VFVw'WW"FR&VFW2f"F6"FfW'626V'07GW&2N( 'W&rVV26VG2N( VW7G2&W'2&VFW2W&V63VvV&vRV&FW&WFR&W7BV&7F7GV'B7WF6ƖffRࠤVV2&W'2W62FRfFFVw'WW2f&GV"G&W2fWG2VRVfFWFW&֖"VgWGW#7GV'Bf&"6'FFVBfFV6F"7V'7FGV"Vf76"F6"V&Vw'WfVVF"FVfFfVBf&BW"VG&RV'&W2"V:vW"'&W7FVW0