Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 9

No cal treballar el gest exacte però sí la idea del llenguatge no verbal i els moviments lents però sentits, seguint la música. Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 9