Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 34

A B A I A (a a’ a) B (b b’) i A (a 3semifrases coda) El musicograma que es presenta a continuació permet seguir a grans trets la interpretació de la peça tot i que en funció de la versió que escolteu a l’aula podeu trobar alguna variant. Hi ha dues màquines d’escriure (a la segona part del tema A) que no tenen el fons ombrejat perquè en la majoria de versions durant aquelles dues pulsacions la màquina d’escriure no sona (fa silenci). Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 34