Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 33

Propostes interdisciplinàries: - - En grups, crear una presentació visual de l’audició. Si es fa a plàstica, representant gràficament l’audició, serà més ric però si es prefereix es pot fer a informàtica buscant imatges que acompanyin l’audició. A llengua anglesa, es pot cantar la cançó de la Kate Perry A coneixement del medi social /història, es pot treballar l’època del barroc, parlar de la Guerra de successió austríaca (l’audició es va encarregar per commemorar que havia acabat) 8- La màquina d’escriure. L. Anderson Proposta d’activitats: - Escoltar l’audició i intentar esbrinar quin és “l’instrument” principal. Presentar/parlar de la màquina d’escriure i de com el compositor aconsegueix integrar-la a l’orquestra i fer sons amb objectes quotidians. - Presentar al compositor i si s’han treballat altres audicions d’ell, relacionar-les. - Tornar a escoltar l’audició per descobrir-ne l’estructura bàsica (Intro ABA’) - Amb alumnes de primària, comptar cada quantes pulsacions sona el “cling” de la màquina i representar-ho en un musicograma. Al tema B, descobrir el patró dels “clings” 1 1 2, 1 1 2 i acompanyar l’audició interpretant aquests sons amb un instrument que se li assembli (ex: triangle), seguint el musicograma que prèviament hauran realitzat. Si es vol, acompanyar l’altre so amb un güiro A secundària, podem fer un pas més i diferenciar el so del timbre i el del corredor tant al tema A com al B i després, centrar-nos al tema B i seguir quantes tecles/ a quin ritme tecleja al tema B en comptes de comptar únicament la pulsació. - A CM podríem fer un moviment grupal en què cadascú representi una tecla de la màquina i es van ajupint (enfonsant les tecles) i aixecant seguint la pulsació i avançant lentament. A cada retrocés de la màquina un salt cap a la dreta per recuperar posicions... A CS i ESO es podria crear una petita composició de percussió corporal amb l’estructura i ritme de la peça “La màquina d’escriure”. Estructura Tema A de 20’’ a 1’ comptar cada quantes pulsacions sona el “cling” de la màquina. Tema B 1 1 2 1 1 2 Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 33