Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 29

Si es considera oportú, la conversa ens pot portar a esbrinar quin tipus de música relaxa al grup i fer-la servir per començar la classe connectats a un mateix nivell d’energia, tot creant un clima més adequat per treballar i aprendre música. - Demanarem que “aparquin” un moment les imatges i vivències que els ha evocat l’audició de Bach i la tornarem a escoltar de manera molt més racional, per analitzar-la tímbricament i descobrir-ne els plans sonors. Probablement inicialment només diferenciïn un baix continu i la melodia dels violins. Si és així, ens servirà per parlar de melodia i acompanyament. Si estan més acostumats a diferenciar capes sonores i textures, potser anomenaran tots els instruments que han sentit. En aquest cas, els demanarem si tots tenen el mateix protagonisme o no, quin senten més, qui porta la veu cantant, què destacarien de la melodia (notes llargues...). Podem demanar-los que dibuixin un esquema dels plans sonors (llibertat creativa per representar totes les veus). Exemple dels primers compassos: Violins 1rs Violins 2ns Violes Baix continu - Podeu veure un àudio-musicograma a: http://www.youtube.com/watch?v=2PVX7Umth1A&list=UU2zb5cQbLabj3U9l3tke1p g - - Podem parlar del tempo, marcar la pulsació i demanar-los quantes pulsacions duren les notes llargues de la melodia dels violins. En marcar la pulsació possiblement prendran més consciència de la veu del baix continu. Presentarem el clave i explicarem la seva evolució cap al piano. Seria ideal si e