Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 28

Material: - Si és factible i es considera oportú, un instrument de corda (potser algun alumne el toca i el pot presentar) per conèixer-los millor i poder valorar la dificultat interpretativa de la peça. Foto de Mozart, vida i obres (relacionar amb les treballades prèviament) Vídeo d’una orquestra on es vegi clarament el director interpretant el fragment. Si es considera oportú: material sobre l’òpera Propostes interdisciplinàries: - A l’ESO, si hem treballat la pel·lícula “Amadeus”, comentar-ne el context socio-cultural a història. Podem buscar pel·lícules, sèries o anuncis on surtin fragments d’òperes (Ex: Philadelphia, Cadena perpètua, Pretty Woman, ...) i fer-ne un recull. L’obertura que treballem era la sintonia de la telesèrie “Majoria absoluta” 5- Suite núm.3 en Re Major, BWV 1068. Ària. J.S.Bach Proposta d’activitats: - Escoltar l’audició amb els ulls tancats i deixar-se endur per allò que els evoca. En el cas que “remogui” emocions, en la conversa posterior aprofitarem per parlar del poder de la música per provocar o evocar emocions i de com la podem fer servir per generar-nos benestar quan ho desitgem. - Explicarem el termòmetre emocional (un termòmetre imaginari que mesura el grau de felicitat de zero a deu considerant que 10 és felicitat màxima): demanem als alumnes que es prenguin la temperatura emocional i qualifiquin amb un nombre, de 0 a 10, el seu grau de felicitat en aquell moment concret. Podem parlar-ne o compartir els motius pels quals ens sentim així o simplement anotar-ho en un paper per a nosaltres mateixos. A continuació, els posarem alguns fragments musicals enregistrats i els demanarem que tornin a mesurar-se la temperatura després d’haver-los escoltat (Una proposta podria ser: 1. Schindler’s list theme 2.Mambo nº 5 3. Only time Enya 4. Ride of the Valkyries Wagner 5. La nina Joc d’infants Bizet 6. Un americà a París Bernstein 7. Eternal love affair E.Cortazar ). Tant si inicialment hem compartit la temperatura com si no, comentarem si ha variat després d’escoltar les audicions o no i en quin sentit: ha pujat o ha baixat. Serà un bon moment per valorar el poder de la música sobre el nostre estat d’ànim, treballar valors de tolerància i respecte envers els companys que viuen un mateix fet de manera diferent, i trobar semblances entre persones molt diferents a nivell de que una música ens pugui relaxar, per exemple, o pujar l’estat d’ànim. Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 28