Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 25

- Metrònom Si es vol: cintes/mocadors/ robes Propostes interdisciplinàries: Literatura/llengua catalana - Abans de treballar-la a música, escoltar l’audició una vegada i demanar que escriguin una història d’amor inspirada en aquesta música. Llegir les històries fixant-nos en quins personatges han escollit i per què... - Treballar poesia patriòtica catalana (Joan Maragall, Salvat-Papasseit o Jacint Verdaguer) i cercar-ne versions musicals. Plàstica: - Crear una ambientació per a la coreografia que faran. Es pot construir un carro, una foguera, vestits per la ballarina principal… O si es prefereix, editar un vídeo amb imatges que acompanyin a l’argument de l’obra. Coneixement del medi social / història: - Partint del tema dels gitanos podem relacionar-ho amb les migracions, aprofundir en l’ètnia, o explicar el context social de l’època de Falla. 3- Els comediants, Op.26. Pròleg. D.Kavalevski Proposta d’activitats: - - - Escoltar aquesta breu audició (de 55 segons) i demanar als alumnes en què els fa pensar, quines emocions els genera... Tornar a escoltar l’audició portant la pulsació i demanar-los quin tempo creuen que té (allegro vivace). Si és necessari, repassar els indicadors de moviment, o aprofundir en el treball del metrònom fet en l’audició anterior. Proposem també partir d’aquesta peça com a presentació de la orquestra en bloc, i buscar el reconeixement auditiu de les diferents famílies destacant-ne especialment la percussió en la melodia del tema, que completarà la corda i contrastant les breus intervencions ventmetall / vent-fusta. Podem mostrar els instruments de l’orquestra al complert, comprovar la reducció orquestral per aquesta peça, destacar la importància de la percussió, el protagonisme del xil·lòfon... Tornarem a escoltar la peça per detectar quan hi ha un canvi de tema (demanarem que alcin la mà) i que en descriguin els contrastos (inici més enèrgic i vital, final més melòdic i legato). Podem comentar el final, inesperat, clar i concís. Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 25