Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 24

- - Inventar un gest per a cada intensitat i seguir l’audició fent el moviment corresponent a cada matís. Preguntar-los quin tempo els sembla que té l’audició. Repassar indicadors de moviment i en cas de no haver-ho fet en cursos anteriors, presentar el metrònom i explicar-ne el seu ús. Fer-los adonar que malgrat el tempo és moderat, a la part final, juntament amb el crescendo, hi ha un accelerando. Veure el vídeo de la pel·lícula “El amor brujo” on surt la Danza del fuego i comentar-lo https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I - - Comentar la influència de les llegendes gitanes i el flamenc en l’obra de Falla i preguntar sobre quin tipus de música farien ells en funció dels seus orígens i la seva cultura. Intentarem evitar estereotips comentant la riquesa de cada cultura i posant d’exemple la catalana que no es queda només en sardanes sinó que té també balls de bastons, ball de gitanes... Pot ser un bon moment per repassar danses i cançons tradicionals catalanes. Si es vol, es pot ampliar amb la música catalana més actual i cantar alguna cançó de rock català. Explicar breument la música nacionalista. Interpretar coreogràficament la primera part de l’obra. Potenciar el treball corporal col·lectiu en la introducció seguint el moviment ondulat de la corda i el piano i fent-los adonar de la regularitat de les ones. Aquest moviment lligarà molt amb el que faran els músics en la interpretació. Si es treballa amb algun element: cintes, mocadors, retalls de roba… pot donar molt joc - Si es desitja aprofundir més en l’obra complerta “El amor brujo” es poden buscar imatges de les diferents escenes i demanar als alumnes que relacionin l’àudio dels fragments (Ex: Pantomima, Danza del terror, Canción del amor dolido…) Material: - Espai suficient on poder-se moure Imatges de l’oboè, trompes, Manuel de Falla, … Si es considera necessari: cartolines amb els indicadors d’intensitat impresos, i d’altres amb els noms o dibuixos dels instr [Y[