Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 23

Proposta d’activitats: - Escoltar els 2 primers minuts de l’audició i amb els peus quiets deixar-se endur movent el cos - Conversar sobre l’audició explicant què han descobert mentre es movien. Què seguien? - Preguntar si els ha semblat que tots els instruments tenien el mateix protagonisme o n’hi havia algun que portés la veu cantant. - Tornar a escoltar la primera part de l’audició i fer-los fixar en el solista que fa la melodia: l’oboè. - Escoltar tota la peça i fixar-se en quins altres instruments (o grup d’instruments) fan la melodia. - A partir d’algun dels moviments que hagin sorgit o fent tornar a escoltar l’audició, focalitzarem l’ interès en els canvis d’intensitat. Seguirem l’audició i els seus matisos demanant que completin el següent esquema (els instruments i intensitats en blau serien els que haurien d’endevinar) INTRO Corda piano + TEMA A Pont TEMA B + resposta Oboè Corda+ Trompes+ vent Orq Violins Flautes + orq, clarinet i piano Tutti Oboè Tutti Oboè Contrast os ff pp i cresc/di m. Intro Reexposició TEMA A corda oboè violins Pont TEMA B corda Trompes CODA Fl/tut Corda ti/ clari Tutti La indicació dels temes és per al docent. Als alumnes només els demanarem instruments i intensitats Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 23