Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 21

Acompanyament/percussió: picar a les cadires (seient i potes) o globus (si preferim que no soni i escoltin només l’enregistrament). Escoltar l’audició sencera acompanyant/interpretant per grups a les dues famílies instrumentals. Si es prefereix, substituir el moviment per pintura (veure propostes interdisciplinàries) - Escoltar la introducció on només sona la percussió (fins 0’19’’) i fixar-se en el patró rítmic quantes vegades es repeteix i si hi ha algun canvi d’intensitat. A Cicle Superior de primària i a Secundària també podem discriminar les timbales del gong, fixant-se en quan coincideixen i quan no. A Cicle Mitjà, suggerim treballar-ho a partir de la partitura i interpretar la polirítmia d’aquest fragment per prendre’n més consciència. - Mostrar la partitura d’orquestra (si pot ser projectada. En alguna pàgina podem trobar l’àudio-partitura. La qualitat del so no és la ideal però facilita el seguir la partitura sense assenyalar-la. Ex: http://musescore.com/user/15379/scores/37840 -consultada agost de 2014). La podeu trobar a http://www.musicollege.net/lycee/copland_partition.pdf (agost 2014) i seguir-ne el diàleg mentre tornem a escoltar l’audició. - Si es considera oportú, proposarem treball de creació a partir de la idea del diàleg, els silencis i les cèl·lules melòdiques de 3-4 notes. Podem representar el vent-metall amb Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 21