Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 19

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques En aquest apartat us fem una proposta d’activitats possibles a treballar a l’aula (abans o després del concert) i que ajudaran als alumnes a entendre millor el concert i que els seus aprenentatges siguin més significatius. Algunes de les propostes són prou àmplies per poder-les treballar en els diferents nivells, d’altres, més concretes, estan pensades per un cicle o edat determinada però amb possibilitat d’adaptarles/ampliar-les a d’altres nivells. Tot dependrà dels aprenentatges previs dels quals partim i del bagatge musical i/o personal dels alumnes. La proposta està centrada en l’àrea de música (des de la vessant més musical i des del moviment i dansa, que possiblement estigui compartit amb l’àrea d’educació física), la tutoria (per tota la dimensió emocional i personal) i la plàstica o tecnologia (ja que comparteixen avaluació), ja que probablement siguin les àrees on més es treballi el concert i els professors responsables els qui acompanyin als alumnes a l’Auditori. De tota manera, seria ideal poder incloure altres àre \