Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 17

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LES PROPOSTES DIDÀCTIQUES Tot i que les competències que més es treballen són l’artística i cultural i la comunicativa, lingüística i audiovisual, el concert permet treballar totes les competències bàsiques tant des de l’àrea de música com des de la transdisciplinarietat: Competència comunicativa, lingüística i audiovisual La desenvoluparem en les converses on parlem de música, de quines emocions ens genera, etc. També es fan algunes propostes interdisciplinàries lligades a la competència lingüística. Competència de tractament de la informació i competència digital L’estarem treballant en la recerca d’informació a la xarxa, en l’elaboració d’una presentació visual per acompanyar l’audició de “La rejouissance”, en la creació de núvols de paraules... Competència matemàtica Estarà present en tot el treball rítmic tant d’interpretació de cèl·lules rítmiques com de creació. També l’estem treballant a través de la mètrica, del tempo i l’ús del metrònom... Competència de coneixement i interacció amb el món físic Quan ubiquem les obres en el seu context treballarem aspectes geogràfics, naturals o físics que ens ajudaran a acostar-nos a aquesta competència. En les propostes relacionades amb altres àrees, hi haurà aquesta interacció amb el món físic. Competència social i ciutadana L’estarem desenvolupant treballant el concert al qual assistirem, educant els hàbits de respecte i escolta atenta, i en tot el protocol que implica escoltar música en directe. En els hàbits de cooperació, respecte i tolerància a l’hora de treballar en grup, també la treballarem. A l’hora de treballar determinades obres i els seus compositors, podem aprofundir en l’entorn social de l’època i/o societat i en la reflexió sobre les dones compositores també estarem ampliant aquesta competència. Competència artística i cultural Té un gran pes en el coneixement d’obres i compositors, en la interpretació de motius melòdics i rítmics (tant amb el cos com amb instruments), en les coreografies, en la relació de la música amb altres àrees (com en el cas del ballet música i dansa, o en les bandes sonores música i imatge), en les reflexions i treballs d’aprofundiment sobre el folklore de diferents països, etc. Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 17