Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 16

Professorat Propostes didàctiques Currículum OBJECTIUS: - Assistir a un concert i gaudir de la música en directe, escoltant amb atenció o participant quan es requereixi. Aprofundir en el coneixement de la orquestra simfònica i els seus instruments Identificar i reconèixer auditivament els instruments solistes Ampliar el coneixement sobre els compositors de diferents èpoques i les seves obres Prendre consciència de les emocions que ens genera la música Introduir-nos a les emocions estètiques Reflexionar sobre la dimensió personal del compositor, els intèrprets i els oients Apreciar el moviment com a mitjà per entendre millor el missatge musical Treballar elements musicals de les peces escoltades: estructura, mètrica, tempo, plans sonors, ... Reproduir i interioritzar cèl·lules rítmiques o melòdiques d’algunes de les peces escoltades CONTINGUTS: Explorar i percebre - Reconeixement auditiu dels instruments solistes o de famílies d’instruments - Classificació dels instruments de l’orquestra en funció de la seva família - Descoberta d’obres, compositors i èpoques - Conscienciació de les emocions que ens genera la música - Introducció a les emocions estètiques