Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 11

- - A música, les figures principals implicades en el concert (director, músics - caps de secció, concertino-), el protocol d’un concert simfònic (afinació, entrada del director, aplaudiments, vestuari, distribució de cadires i faristols, etc.). Dificultats tècniques del músics, per poder així valorar els moviments o actuacions “extra” que aquests realitzen. A tutoria, el vestuari, tot parlant de l’adequació de la imatge al context, els vestuaris de professions, etc... Si el concert al qual assistim es basa en aquest protocol, els alumnes consolidaran aprenentatges culturals observant el què han après prèviament i al mateix temps podran fixar-se en elements diferencials del concert en comptes de quedar-se 50 minuts pensant en per què el director saluda al violinista que té assegut al seu costat (el primer de l’esquerra) i no a la resta... En cas que el concert al qual assistim “transgredeixi” alguna d’aquestes normes protocolàries, com en el cas d’alguns concerts que oferim a l’Auditori (Band-re-vent-tant