Dossier pedagògic Maaaambo! Dossier pedagògic Maaambo! - Page 79

Discografia Trobarem https://open.spotify.com/user/blancapc/playli Aquí teniu una playlist d’spotify on trobareu st/4KbFiKtC7UGdfikmcLaluB les obres del concert Aquí trobareu tots els materials pedagògics editats per l’Auditori: https:// www.au ditori.ca t/ca/mat erials Dossier pedagògic Maaambo!