Dossier pedagògic Maaaambo! Dossier pedagògic Maaambo! - Page 57

considerat un dels compositors llatinoamericans més importants. ARGENTINA MALAMBO PROPOSTA DIDÀCTICA ELEMENTS MUSICALS: - - - Timbres: Secció A Ritmes (cèl·lules rítmiques i amiòlies) Secció B Estructura Secció B ACTIVITATS: Per treballar aqueta obra la dividirem en dues parts respectant l’estructura. La primera part o secció acaba a 1: 47. Podreu trobar l’àudio tallat a: http://blancapujolcor.wixsite.com/maaambo. - - Escoltarem la secció A i parlarem de la música: instruments, tempo, caràcter... Posarem el vídeo on van apareixent tots els grups instrumentals que interpreten la melodia. https://www.youtube.com/watch?v=Tx5FlogpdGw - Parlarem dels instruments, famílies i posarem èmfasi a la corneta amb sordina, xilòfon i piano (el qual no trobem habitualment a la banda). Repartirem els cartells amb cada grup instrumental i els alumnes l’hauran d’aixecar quan soni el seu. Escoltarem la secció B i parlarem del que hem escoltat: repeticions, notes marcades, instruments Treballarem les cèl·lules rítmiques (compte! Depenen de l’edat només demanarem als alumnes que responguin a les amiòlies- 3 negres- i als compassos de dues negres amb punt) Posarem la música i el mestre senyalarà l’esquema on es representa rítmicament tota la segona part Farem quatre grups: un grup tindrà mocadors, un altre cintes, l’altre panderos i l’últim timbales: el grup dels mocadors ballarà als grups de corxeres que precedeixen les amiòlies, el grup de panderos picarà les amiòlies (marcades amb vermell), les timbales picaran les negres amb punt i el grup de les cintes ballarà en els interludis de 8cc que fa el vent metall. Parlarem de l'obra i el compositor: concepte, ballet, història...i mirarem el vídeo del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=qagPJvrR1gQ - - - - - - Dossier pedagògic Maaambo!