Dossier pedagògic Maaaambo! Dossier pedagògic Maaambo! - Page 42

- - - Obstinats Estructura Timbre ACTIVITATS: - - - - - - - - - - Treballar la partitura rítmica dels obstinats. Podem recitar la lletra proposada o crear-ne una de nova. També podem interpretar-los amb instruments de petita percussió o buscant diferents timbres amb el cos. Descobrir què és un obstinat Posar la versió: https://youtu.be/lHOosbInDK4 Preguntar si hi ha alguna cosa que coneixen, si hi ha repeticions... Tornar a escoltar-la i recitar els ritmes dels dos plans sonors treballats a sobre la música. Escoltar-la seguint el musicograma (de la part A): Parlar dels plans sonors, timbres, dinàmiques... Parlar del quartet de saxos: timbres, embocadures... Fer dos grups segons els dos obstinats treballats. Tornar a posar la música: un grup segueix amb el cos un obstinat i l’altre grup segueix l’altre obstinat (podem donar-los un moviment o el poden crear ells) Tornar a posar la música i seguir la melodia utilitzant algun objecte com per exemple els mocadors. Podem crear una coreografia partint de 3 grups que seguiran: obstinat 1, obstinat 2 i melodia. (tenint en compte les tres grans seccions de l’obra: A, B, A) Proposarem una creació a partir de l’element musical que hem treballat: els plans sonors. Demanarem que creïn una obra amb tres plans sonors: dos d’ells que siguin un obstinat rítmic (poden posar-hi text recitat) i un altre una petita melodia que poden interpretar amb plaques. Hauran de pensar amb l’estructura (poden posar-hi una introducció o una coda), amb les repeticions, com voldran que vagin entrant els diferents plans sonors (alhora o un rere l’altre), si utilitzaran instruments per interpretar els obstinats... Dossier pedagògic Maaambo!