Dossier pedagògic Maaaambo! Dossier pedagògic Maaambo! - Page 16

Tot i que el projecte permet incloure les 8 competències en destacarem les que es tractaran d’una manera més evident: - Competència artística i cultural - Competència comunicativa lingüística i audiovisual - Competència d’autonomia i iniciativa personal - Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Dossier pedagògic Maaambo!