Dossier pedagògic Maaaambo! Dossier pedagògic Maaambo! - Page 15

MÚSICA I DANSA Explorar i percebre - Interès pel coneixement del patrimoni artístic d’altres cultures - Discriminació auditiva i reconeixement d’alguns instruments de la banda - La banda simfònica - Reconeixement d’alguns elements del llenguatge musical: ritmes, dinàmiques, tempos, melodies... - Reconeixement bàsic de formes musicals - Grafies, convencionals i alternatives - Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical convencional - Rítmica, moviment i percussió corporal Interpretar i Crear - Creació individual o col·lectiva de coreografies a partir d’algunes audicions proposades - Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyaments en el cant i la dansa col·lectius i atenció al director - Afinació, dicció, tècnica vocal, instrumental i corporal - Tècniques bàsiques de moviment acompanyades o no de seqüències sonores, cançons i obres musicals - Composició individual i col·lectiva de músiques i coreografies senzilles utilitzant materials i instruments de percussió diversos - Terminologia pròpia del llenguatge musical: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles - Representació no convencional del so - Sincronitzacions de música i moviment VISUAL I PLÀSTICA - Coneixement i anàlisi d’artistes i obres de l’Amèrica Llatina LITERATURA - Coneixement i anàlisi d’escriptors i obres de l’Amèrica Llatina CONEIXEMENT DEL MEDI - Costums i tradicions de l’entorn llunyà a partir de la gastronomia COMPETÈNCIES BÀSIQUES Dossier pedagògic Maaambo!