Dossier pedagògic Maaaambo! Dossier pedagògic Maaambo! - Page 14

Professorat Propostes didàctiques Currículum Currículum La proposta didàctica d’aquest dossier posa èmfasi en l’àrea de música i dansa. Tot i això es proposen treballs des de les àrees de visual i plàstica, literatura i coneixement del medi. La idea és donar la possibilitat de crear una mirada més àmplia de la cultura Llatinoamericana, proposant un artista plàstic, un escriptor i un plat de la gastronomia de cada país visitat. Partint de la idea d’un ensenyament més globalitzat cada professional podrà fer un treball específic basat en el concert i l’eix vertebrador: la música Llatinoamericana. No trobareu seqüències didàctiques de les àrees de Visual i plàstica, Llengua i Literatura, o Medi. A partir d’un material amb potencial pedagògic cada especialista podrà desenvolupar les activitats que cregui convenients segons l’edat i la seva programació. Aquests materials els trobareu a: http://blancapujolcor.wix.com/maaambo OBJECTIUS GENERALS: MÚSICA I DANSA - Escoltar i gaudir d’un concert - Adquirir una actitud d’escolta i atenció davant el discurs musical - Conèixer la música Llatinoamericana - Treballar alguns elements del llenguatge musical: estructura, lectura, reconeixement, discriminació i creació - Treballar la grafia no convencional - Cantar fragments de les obres o cançons relacionades amb la temàtica - Reconèixer alguns instruments de la Banda simfònica - Explorar les possibilitats sonores de la Banda simfònica - Interpretar amb moviment corporal algunes obres del concert - Crear coreografies - Composar petites obres musicals a partir dels elements musicals treballats CONTINGUTS Dossier pedagògic Maaambo!