Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 9

Concert Participació Durant el concert Cada vegada que assistim a un concert amb els nostres alumnes, cal recordar-los les actituds que esperem d’ells durant el concert i per això és recomanable que els nens i nenes sàpiguen que aniran a un concert de música on s’ha d’escoltar i no parlar. Els professionals que actuen, la resta de públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte i no hi pot haver interrupcions de cap tipus, ja que els músics estan treballant i necessiten concentrar-se. Cal recordar-los també que visitaran un espai únic com és L’Auditori de Barcelona, amb més de 40.000 m2 construïts que actualment s’utilitzen per acollir concerts i espectacles de tota mena. També seria bo avisar-los que a les diferents sales de L’Auditori està prohibit menjar i beure, així com abandonar la sala a mitja actuació. Per tant, els alumnes hauran d’utilitzar els espais reservats per a aquestes necessitats abans o després del concert. Durant el concert el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures adequades en cada situació per tal de garantir l’audició al conjunt del públic. Seria bo que, abans d’entrar a la sala, el professor creï un ambient de tranquil·litat entre els alumnes i un cop dins la sala vetlli perquè es comportin durant el concert. També seria bo recordar que no s’ha d’acompanyar la música picant de mans, aplaudint o xiulant tret que es demani des de l’escenari (en el cas de les peces participatives). Un concert sense unes actituds correctes no és educatiu i nosaltres som un servei educatiu. Per això, ens reservem el dret, si cal i d’acord amb el professor de cada grup, de demanar a alguna persona o algun centre que abandoni la sala de concerts si la seva actitud en distorsiona la bona marxa de l’espectacle o en dificulta l’aprofitament a la resta de companys. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel