Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 41

Pavana Op. 50 Elements musicals Estructura Instruments Musicograma Tema i contratema ABA’ Vent Fusta Instruments estructura i Instruments estructura i Corda I. Pavane de la Belle au bois dormant Ritme pizzicato. ABA’ Flauta travessera Melodia Clarinet Moviment Creació Representació del conte seguint estructura Partint del pizzicato vers melodia. Seguir estructura. Violins (orquestra) II. Petit Poucet Glissandos ABAB Oboè Canvis de compàs (4 propostes) Corn anglès Gran grup Crescendo decrescendo. Reguladors i Representació dels arbres, en Polzet i ocells Representació de part d’un conte amb els elements treballats. Gran grup i petit grup. Coreografia proposada ABA’ Flauta piccolo Plans sonors Clarinet Reguladors III. Laideronnette, impératrice des Pagodes Diàleg per imitació Corxeres i semicorxeres ABA Piccolo Flauta Escala pentatònica IV. Les Entretiens de la Belle et la Bête Compàs ternari AA’BC (C=A + B) Vals Detecció simultaneïtat melodies Diàleg No Oboè B: pentatònica Celesta Diàleg opcional Clarinet Fagot baix de A: semicorxeres Estructura. Melodia bella i bèstia Interpretar la bella i la bèstia amb diferenciació de moviments Creació amb els elements treballats No Fotogrames de tres pulsacions. Creació corporal. Arpa Cromatismes Accelerando V. Le féerique jardin Ternari Semicadència Tema + coda Orquestra simfònica Violí Representació Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel del