Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 4

Concert Presentació Indicacions generals L’Auditori aproxima la música, en els seus diferents estils i gèneres, a la vegada que facilita l’observació en directe dels instruments musicals i de la seva interpretació. Portar els nens i les nenes als concerts és educar-los a través de l’art, obrir-los-hi nous horitzons perquè puguin sentir els seus sentiments i els pensaments. Els concerts que proposem són concerts on la música és la protagonista, amb intèrprets amb un alt nivell d’interpretació i comunicació i on, adequat a l’edat de l’alumnat, es juga amb petits elements escènics coordinats per un professional de la direcció escènica. Aquests elements escènics (llums, vestuari, coreografies, attrezzo...) busquen ajudar a escoltar i a mantenir l’atenció del públic i la seva connexió amb el que passa sobre l’escenari. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel