Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 34

Pareu atenció en aquest fragment la primera vegada que apareix. Identifiqueu els instruments (potser necessiten ajuda amb el corn anglès). En el moment que s’adonin que toquen el mateix, insistiu en la intenció d’aquest passatge, què s’aconsegueix amb la repetició continuada i cada cop més curta. Corxeres i semicorxeres Materials: Instruments de percussió, placa o teclats. Esquema rítmic. Tenint en compte que el tema principal està format per aquests ritmes, pot ser un bon moment per introduir les semicorxeres o bé per treballar-les o recordar-les. Jugueu a reproduir ritmes utilitzant corxeres i semis, ja sigui per imitació en un primer moment o llegits en d’altres moments. Proveu d’introduir la combinació de corxera + dues semicorxeres per poder fer diferents jocs rítmics. Aquests jocs es poden fer picant de mans, amb instruments de petita percussió o sobre instruments de placa o teclats. En aquests dos últims casos, podeu proposar l’escala pentatònica (de manera sensorial) per assegurar que sempre soni bé i, a la vegada, ja tindreu un enllaç per treballar-la, ja que apareix de manera explícita als compassos 69 a 82. Finalment, llegiu el motiu rítmic que interpreta l’obra. Es pot acompanyar sobre la música si els alumnes estan preparats per fer-ho, ja que el tempo és molt ràpid: Escala pentatònica Materials: instruments de placa o teclat. L’escala pentatònica és una escala de cinc notes que es caracteritza per tenir una separació entre les seves notes de to o de to i mig. Ravel la utilitza especialment en aquesta obra per recordar un ambient oriental, i traslladar aquesta idea al país dels pagodes. Als compassos 69 a 82 apareix de manera clara, just com a avís de l’entrada de la serp (clarinet). Es poden fer múltiples jocs amb aquesta escala, ja que, amb l’absència de semitons entre les notes, no es pot produir cap dissonància i, per tant, el resultat sempre resulta plaent a les orelles. Com que aquesta peça està escrita en re menor, la transposició per poder ser tocada amb instruments de placa la farem a la menor, i treballarem amb les següents notes: la-do-re-fa-sol-la Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel