Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 33

4. Laideronnette, impératrice des Pagodes "Ella es despullà i es ficà al bany. Al punt, els pagodes i pagodesses se posaren a cantar i a sonar els instruments. Els uns sonaven tiorbes fetes de closques de nou; altres, violes fetes de closques d'ametlla: car era menester adaptar els instruments a llur petita alçada. (Mme. d'Aulnoy, Serpentin vert)" ESCOLTA I ANÀLISI Aquest moviment té una estructura ternària, amb una introducció i una petita coda final. El tema A correspon al passatge de la princesa i el tema B al de la serp. Contrasten per la gran diferència de ritme, ja que el tema A està creat a base de semicorxeres que recreen els diminuts pagodes, mentre que el tema B, per representar la serp, està format bàsicament per blanques i negres. Escolteu l’obra sencera i ajudeu els infants a detectar el contrast entre les dues parts, comenteu- ho a classe i relacioneu-ho amb el moment de la història del conte. Amb el treball corporal també es pot fer explícita l’estructura, ja que en caldrà adequar els moviments. Parleu amb els alumnes sobre el tipus de música, què els evoca o cap a on els transporta, etc., així podreu lligar l’escala pentatònica treballada més endavant i els moviments de la dansa amb la música oriental. Instruments: És un bon moviment per escoltar el piccolo i la celesta, ja que tots dos tenen un passatge molt clar. Piccolo: trobeu les diferències amb la flauta travessera i amb l’oboè, que també té moments destacats (compàs 32 i 165). Enumereu les diferències, mireu el vídeo i incloeu-lo en la classificació d’instruments. Celesta: apareix molt clarament en el retorn del tema principal (compàs 142). Podeu fer escoltar l’inici de l’obra, només el primer tema on no hi apareix, i la represa del tema per mostrar-los la diferència d’instrument que l’interpreta. Es poden fer hipòtesis amb els nens de quin tipus d’instrument és, a quin grup pertany dins la classificació dels instruments, etc. Ensenyeu les imatges i incloeu-los en la classificació d’instruments. Diàleg per imitació: En els compassos 38 a 55, i en els de la repetició del tema (191 a 208) es produeix un diàleg per imitació entre dos instruments que toquen el mateix, i imiten una persecució. Aquests instruments són la flauta i el corn anglès. Comença amb repetició de quatre compassos i després ho fa de dos compassos, i així augmenten la sensació de persecució entre els instruments fins que la flauta l’atura amb un treset de corxeres. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel