Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 28

3. Petit Poucet "Va pensar que podia trobar-se fàcilment a casa amb les molles de pa que havia caigut al llarg del camí, però va quedar molt sorprès quan va trobar que no podia trobar una única molla: els ocells els havien menjat". ESCOLTA I ANÀLISI - Escoltar la peça una primera vegada per situar-se en la història. Poden reconèixer fàcilment els sons dels ocells i els instruments que els interpreten. - Reconèixer la melodia que identifica en Polzet i comptar quantes vegades apareix, per arribar així a l’estructura de l’obra. Tema: Estructura: Introducció – Tema A (Polzet) – Tema B (Ocells) – Tema A (Polzet) – Coda En aquest cas, la introducció i la coda són iguals, i creen la sensació de tornar a ser al mateix punt, just la mateixa sensació d’en Polzet i els seus germans quan es troben perduts al bosc. Canvis de compàs: Practicar, asseguts a terra en una rotllana, els compassos una estona seguida abans de combinar-los. Primera pulsació: picar amb les mans a terra. Segona pulsació: picar amb les mans a les cuixes. Tercera pulsació: picar amb les mans a la panxa. Quarta pulsació: picar amb les mans a les espatlles. Cinquena pulsació: picar amb les mans al cap. Quan ja s’ha practicat es pot fer amb la música, tant a la introducció com a la coda. Reconeixement d’instruments: Materials: Imatges de l’oboè i el corn anglès, ja siguin projectats o amb pòsters a l’aula. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel