Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 27

els diferents resultats que es produeixen. També es farà evident la dificultat de fer un accelerando tots junts i al mateix volum, ja que sovint es relaciona amb un crescendo. Tot seguit identifiqueu-lo a l’obra i amb les sensacions que hi produeix (en la discussió entre la bella i la bèstia, per exemple). Finalment es pot aplicar en els motius creats anteriorment per exemplificar el diàleg entre els personatges. CREACIÓ Elements musicals per a la creació:        Estructura: AA’BC (C=A+B) Compàs ternari Tema bella i tema bèstia Acompanyament dels temes Desfeta de l’encanteri: glissando Cromatismes Accelerando En l’apartat de treball de «Diàleg amb instruments» s’ha creat un motiu per a cada personatge que es pot utilitzar per a la creació, ja sigui exactament igual per a tothom o bé com a base perquè cada grup en desenvolupi un de propi. Si la superposició de melodies és complicada, es poden buscar solucions creatives, com ara crear el tema de la bèstia amb percussió indeterminada o bé separar les dues melodies a dues octaves. L’accelerando es pot utilitzar com a joc en el moment que els grups tenen les seves creacions ben consolidades i algun company de la classe els pot marcar en quin moment fer-lo segons el treball que s’ha fet anteriorment. MOVIMENT Ja s’han anat comentat aspectes de moviment que poden ajudar a entendre l’estructura de l’obra i el desenvolupament (descrites a l’apartat «Diàleg amb moviment»). Es poden polir aquests moviments per generar una coreografia sencera, ja sigui per parelles o en gran grup. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel