Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 26

Feu dos grups, cadascun representant un dels personatges. s’han de moure seguint la música, tant si és lenta com si s’accelera. Es recomana que s’alternin els grups perquè tothom pugui experimentar els dos moviments. També és recomanable fer-ho només amb la meitat del grup perquè l’altre pugui observar com es desenvolupa l’obra, i després ho pugui comentar. Diàleg amb instruments: Aquesta proposta pot estar lligada, com a pas previ, a la creació posterior. Creeu un motiu rítmic o melòdic per a cada personatge i seguiu l’esquema de l’estructura per interpretar-los alhora. En el cas que sigui melòdic, caldrà tenir en compte quines notes s’utilitzen ja que en el moment de superposar-ho caldrà que el resultat sigui prou estable (es pot utilitzar l’escala pentatònica treballada en l’obra de Laideronnette). Cromatisme: El tema de la bèstia es caracteritza per l’ús de cromatismes, tots són descendents, excepte en els últims compassos, en què és ascendent per arribar al moment de la unió de la parella. - Treball sobre el teclat o instruments de placa: Mostrar el teclat als alumnes i tocar l’escala diatònica de Do Major (només tecles blanques). Indicar als alumnes la diferència entre les tecles blanques i negres per després tocar l’escala cromàtica i fer que s’adonin de la diferència. A partir d’aquí es pot tocar el tema de la bèstia i observar com alterna les notes blanques i negres. - Treball sobre el pentagrama: Segons el coneixement dels alumnes, es pot presentar l’escala cromàtica sobre el pentagrama. Partim de l’escala de Do Major deixant separació entre les notes per poder anar incorporant les notes alterades entremig. Caldrà parlar dels semitons que genera la mateixa escala (mi-fa i si-do’) i on no es pot introduir cap altra nota. També és un bon moment per comentar la funció dels # i b. Accelerando: Aquest concepte s’haurà treballat sensorialment en els apartats d’estructura i diàleg; ara és el moment de fer-lo explícit per poder-lo aplicar posteriorment conscientment. Podem utilitzar una cançó que els alumnes coneguin o estiguin treballant i provar de fer un accelerando en alguna part. Es pot jugar a canviar-lo de lloc perquè estiguin atents i per comentar Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel