Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 24

És possible que en les primeres escoltes no detectin la simultaneïtat del diàleg entre la bella i la bèstia; per tant, caldrà ajudar-los que s’adonin d’aquest fet: Com que el motiu de la bèstia és molt clar –nota llarga seguida de treset amb descens cromàtic en registre greu–, demaneu als alumnes que facin alguna acció cada vegada que la sentin: aixecar la mà, moure un mocador, ajupir-se, etc. Un cop escoltat el motiu al tema B, el de la bèstia, pareu la música per assegurar que tothom l’ha identificat i, abans de continuar sentint la música, advertiu els alumnes que serà una mica més difícil (d’aquesta manera estaran més atents a identificar el motiu). Un cop l’hagin identificat al llarg de l’obra, ja estaran preparats per sentir el diàleg simultani dels dos personatges. Esperarem que ells mateixos s’adonin del moment en què l’arpa fa un glissando i ho identifiquin amb la desfeta de l’encanteri. En cas de no ser així, ho farà el mestre, preguntant què passa en aquest moment. D’aquesta manera serà molt més fàcil col·locar la imatge del príncep a l’estructura. Instruments: Materials: Imatges del clarinet, el fagot baix i l’arpa. Pararem esment en els instruments més importants: clarinet, fagot baix i arpa. Mostrarem als alumnes les imatges a escala (si és possible) dels tres instruments i els demanarem que diguin quines característiques té cadascun per completar-los i després poder-los atribuir a cada personatge. El fet que el fagot baix interpreti la bèstia ajuda a entendre la melodia que fa, ja que la relació entre la mida de l’instrument i el registre greu és bastant clara. Cal fer esment en la diferència entre agut i greu que creen els dos personatges. Pel que fa a l’arpa: el glissando del compàs 147 és molt evident, però si es vol aprofundir, es poden buscar altres moments en què l’arpa és perceptible i es pot identificar amb força facilitat. Si es vol aprofundir una mica més, es pot indicar a l’última part de l’obra que els temes de la bella i la bèstia són interpretats pel primer violí i el violoncel. Aquest canvi d’instrumentació es produeix Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel